Ook van Eropaf!

Dreigende uitzetting?
huisuitzettingen.nl

Financieel Zelfbeheer
eropafondersteuning.nl
 
Eropaf! congressen
congres.eropaf.nl

 

Stichting Eropaf!

Stichting Eropaf! wil een versnelling van de uitwisseling tussen theorie en praktijk tot stand brengen. We dragen bij aan de noodzakelijke vernieuwing in het sociale domein. Dit doen we op allerlei vlakken met publicaties, evenementen en bijeenkomsten. We praten er niet alleen over, we voeren ook uit. Zo weten we bijvoorbeeld met ons meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen veel situaties te doorbreken en huisuitzettingen te voorkomen.

Professionals voor de sociale sector

In onze coöperatie Eropaf! & Co werken Eropaf-professionals samen. Wij zijn zelfstandige entrepreneurs, die er bewust voor kiezen om een bijdrage te leveren aan vernieuwingen in het sociaal domein. We staan met de voeten in de spreekwoordelijke klei: voeren uit, ontwikkelen, onderzoeken en publiceren. Samen zijn we sterker en bereiken we meer.
Eropaf! ondersteuning
Bij Eropaf! ondersteuning werken onze bewindvoerders en financieel zelfbeheerders aan het op orde krijgen van de financiële situatie van velen. Zij werken er samen aan, zodat jij weer snel zelf in staat bent om het beheer weer in eigen hand te nemen. Lees verder ...
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017